Subkonto 1%

Jak przekazać 1,5% podatku?

Od 2004 roku podatnicy, rozliczając się corocznie z Urzędem Skarbowym, mają okazję przekazać 1% swojego podatku dla organizacji pożytku publicznego (OPP). Od roku 2023, rozliczając się za rok podatkowy 2022, OPP będzie można przekazać 1,5% podatku. Poza przekazywaniem środków dla OPP, istnieje również możliwość przekazania ich dla konkretnego podopiecznego takiej organizacji.

Już w latach 90. moi rodzice, jako moi opiekunowie, zostali członkami Polskiego Towarzystwa Walki z mukowiscydozą. Zaś ja – od ukończenia 18. roku życia. W 2009 r. w Towarzystwie tym założyłem imienne Subkonto 1%, gdzie zbieram środki finansowe na moje leczenie.

Kto może przekazać 1% podatku na rzecz OPP?

  • Podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • Podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Podatnik objęty liniową, 19 -procentową stawką podatku,
  • Podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych.

Jak przekazać 1% na konkretną osobę?

Aby mieć pewność, że przekazane środki trafią na moje Subkonto 1%, w deklaracji podatkowej w rubryce INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE > Cel szczegółowy 1% koniecznie jest wpisanie tekstu: DLA ROBERTA HELLFEIER.

Uwaga! Nie można pomylić się w numerze KRS, należy dokładnie go przepisać. Pomyłka w tej części deklaracji może prowadzić do wskazania zupełnie innej organizacji. W przypadku Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą numer KRS to: 0000064892.

Przykład wypełnionego druku

Poniżej znajduje się przykład wypełnionej rubryki PIT 37, w której wpisujemy informacje niezbędne do tego, aby przekazać 1% swojego podatku.

Przykład wypełnionego PITu 37 dla przekazania 1% podatku
Przykład wypełnionego PITu 37 dla przekazania 1% podatku

PRZYDATNE LINKI

  • www.pit.pl/1procent/ – 1,5% na rzecz OPP
  • www.ngo.pl – weryfikacja Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą jako OPP
  • www.mpips.gov.pl – wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

Przekaż 1,5% podatku

Subkonto

W ciągu całego roku istnieje możliwość wpłacania środków finansowych na imienne Subkonto założone w Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą.

Szczegóły znajdują się w zakładce: Jak pomóc?.