Blog

Tysiąc kilometrów w 2021 roku

Kiedy na początku zeszłego roku, miesiąc po rozpoczęciu przyjmowania leków przyczynowych, wyruszyłem w pierwszą krótką trasę rowerową, nie przypuszczałem, że do końca roku wykręcę ponad 1000 kilometrów. Ale dzięki powrotowo do dobrej formy zdrowotnej i fizycznej, było to możliwe.

Statystyki zatrzymały się na liczbie 1.013 kilometrów. Ale z pewnością można tu dołożyć jeszcze 100 kilometrów, gdyż przez pierwszy kwartał nie prowadziłem tak skrupulatnych notatek, jak w czasie późniejszym.

Poniżej przedstawiam wykres z podziałem na łączną liczbę kilometrów przejechanych w danym miesiącu, z informacją o łącznej długości tras, które planowałem. Były to przede wszystkim trasy poza miasto, do sąsiednich miejscowości, o długości od kilkunastu do 20-30 km.

Wykres przedstawiający liczbę kilometrów przejechanych w 2021 roku, z podziałem na miesiące
Wykres przedstawiający liczbę kilometrów przejechanych w 2021 roku, z podziałem na miesiące