Blog

Zasady korzystania z subkont

Po publikacji postu „Od zeznania podatkowego do potrzebującego” kontynuuję tematykę związaną z 1%. Tym razem chciałbym przedstawić pokrótce zasady, na jakich odbywa się korzystnie ze środków finansowych zgromadzonych na subkontach – zarówno tym dla darowizn, jak i tym z 1%.

W Polskim Towarzystwie Walki z Mukowiscydozą, gdzie mam założone takowe subkonta istnieją dwa sposoby wykorzystania zgromadzonych na nich środków:

  1. Pierwszy z nich polega na tym, że chory kupując w aptece np. lekarstwa bierze fakturę wystawioną bezpośrednio na Towarzystwo (nie na siebie samego). Fakturę taką wysyła do siedziby Towarzystwa z prośbą o uiszczenie opłaty za dokonany zakup ze środków, jakie posiada na prowadzonych dla niego indywidualnym subkoncie.
  2. Drugi sposób polega na tym, iż apteka wystawia faktury imienne na chorego, ten je zbiera i co jakiś czas (np. raz na kwartał) wysyła do Towarzystwa z prośbą o zwrot kosztów, jakie wcześniej poniósł z własnej kieszeni.

I ja korzystam właśnie z tego drugiego sposobu. Jest to dla mnie forma o tyle wygodniejsza, iż nie muszę za każdym razem, gdy wychodzę z apteki, ponosić kosztów wysyłki takiego dokumentu. Dla przykładu: tylko w 2014 r. z aptek wyszedłem z ponad 45 fakturami, które – gdybym korzystał z pierwszej możliwości – musiałbym osobno wysłać do Towarzystwa. Łatwiej jest mi więc (i było kiedy mieszkałem w Polsce) wysyłać zbiorcze zestawienia raz na jakiś czas. Tak samo czynię mieszkając w Niemczech, gdzie kupuję różnego rodzaju leki i specyfiki bez recepty, których kosztów zakupu nie pokrywa niemiecka kasa chorych (więcej na ten temat pisałem w poście pt. „Po co mi ten 1%„, którego lekturę polecam).

Procedura zwrotu kosztów

Cała procedura związana z wykorzystaniem posiadanych na subkoncie środków jest ściśle powiązana z regulaminem subkonta. Wysłanie do Towarzystwa faktur nie polega jedynie na ich spakowaniu w kopertę i wysłaniu do Rabki. Wedle regulaminu każdy taki dokument musi być stosownie opisany (jak w poniższych przykładzie) i podpisany przez podopiecznego.

Leki z tej faktury odebrałam/em i przeznaczyłam/em na własne leczenie/leczenie mojego dziecka, [imię i nazwisko], chorego na mukowiscydozę.

Punkt 16a regulaminu „Prowadzenia Subkont” PTWM

Kolejną rzeczą jest przygotowanie odpowiedniego pisma do PTWM. Nie wypada przecież (przynajmniej w moim mniemaniu) wrzucić tak opisanych faktur w kopertę i nie opisać – mówiąc kolokwialnie – o co w tym wszystkim chodzi. Do dokumentów załączam pismo przewodnie, w którym zwracam się  o zwrot poniesionych przez mnie kosztów. Zaś do tego wszystkiego załączam tabelę z wykazem faktur.

Tak w dużym uproszczeniu w moich przypadku wygląda procedura korzystania ze środków, jakie zgromadzone są na moim indywidualnym subkoncie. I jest to jedynie przykład, kiedy zwracam się do Towarzystwa o zwrot za zakup leków.

Kiedy chory zwraca się np. z prośbą o zwrot za dojazdy do szpitali, do lekarzy czy też na zabiegi rehabilitacyjne, wtedy procedura wygląda nieco inaczej. Niezbędne jest załączenie większej ilości dokumentów.: od biletów kolejowych, po zaświadczenia o długości przejechanej trasy, ilości spalonego przez auto paliwa, po zaświadczenia potwierdzające pobyt w szpitalu, albo skorzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych.

Tylko my chorzy wiemy ile czasu w ciągu roku poświęcamy na różnego rodzaju biurokrację i siedzenie przed stertą papierów. Cały „stracony” w ten sposób czas z chęcią zamienilibyśmy na zdrowe i lepsze życie. Z mniejszą dawką problemów i przeciwności losu.